W Referacie Finansowym prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:


- rejestr przypisów i odpisów – stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat - Maria Stryjakiewicz

- rejestr wymiarowy podatku rolnego – stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat - Maria Stryjakiewicz

- rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości – stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat - Maria Stryjakiewicz

- rejestr wymiarowy podatku leśnego – stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat - Maria Stryjakiewicz

- ewidencja sprzedaży VAT – stanowisko ds. księgowości podatkowej - Renata Pindor

- ewidencja zakupu – księgowa budżetowa Irena Wojciak