W Referacie Gospodarki Gruntami, Przestrzennej i Komunalnej, Rolnictwa, BHP i Ochrony Środowiska prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

- rejestr umów dzierżawy nieruchomości , rejetsr decyzji na podział działek , rejestr protokołów rokowań dotyczących sprzedaży lokalu mieszkalnego,rejetsr zamówień publicznych  - inspektor ds. inwestycji i gospodarki gruntami - Bronisław Zataj

- rejestr psów agresywnych - inspektor ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, BHP i rolnictwa - Józef Żłobiński,

- rejestr pozwoleń na wycinkę drzew - Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Przestrzennej i Komunalnej, Rolnictwa, BHP i Ochrony Środowiska - Andrzej Stryjakiewicz

- rejestr decyzji na przyłącza wodne i kanalizacyjne , rejestr decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, rejestr decyzji  uzgadniających sposób postepowania i odpadami - Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Przestrzennej i Komunalnej, Rolnictwa, BHP i Ochrony Środowiska - Andrzej Stryjakiewicz

- ewidencja lokali mieszkalnych , rejestr nadawania numerów porządkowych nieruchomości rejestr umów najmu lokali  - inspektor ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, BHP i rolnictwa - Józef Żłobiński.