Sekretarz Gminy Trzcinica mgr Renata Ciemny prowadzi następujące rejestry:

- rejestr skarg i wniosków,
- wykaz oświadczeń majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Trzcinica,
- książka kontroli,
- rejestr wydanych upoważnień do przeprowadzenia kontroli finansowej,
- wykaz osób odbywających praktyki szkoleniowe,
- rejestr petycji