Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności - Kierownik USC - Joanna Gatner prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

- rejestr wyborców
- ewidencja ludności i dowodów osobistych
- USC - rejestr urodzin, małżeństw i zgonów,