Stanowisko ds. obsługi rady gminy i jej organów, archiwum i ochrony p.poż. - inspektor Donata Gawlik - prowadzi następujące rejestry:

- rejestr uchwał rady gminy
- rejestr radnych
- rejestr sołtysów, rad sołeckich, zebrań wiejskich,
- wykaz członków Zarządu OSP , Zarządu Gminnego OSP oraz członków OSP do odznaczeń,
- wykaz strażaków OSP do ubezpieczenia,

 

stanowisko ds. działalności gospodarczej, kadr i zdrowia – Zofia Kwaśniak prowadzi następujące rejestry:

- ewidencja działalności gospodarczej,
- rejestr zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- ewidencja pism przychodzących,
- rejestr akt osobowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych,
- wykaz kart ewidencyjnych czasu pracy pracowników UG i kierowników jednostek organizacyjnych,
- wykaz osób wykonujących pracę na podstawie umowy- zlecenia i umowy o dzieło.

 


stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej, oświaty i promocji, – Katarzyna Kuboszek prowadzi następujące rejestry:

- rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw,
- rejestr zarządzeń Wójta Gminy Trzcinica,
- rejestr zarządzeń kierownika Urzędu,
- rejestr decyzji kierownika Urzędu,
- rejestr spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat,
- rejestr uzyskiwanych stopni awansy zawodowego nauczycieli - mianowanie,
- rejestr arkuszy organizacji szkół i placówek,
- rejestr wydanych delegacji służbowych dla pracowników UG i kierowników jedn. organiz.
- rejestr wydanych delegacji służbowych dla radnych Gminy Trzcinica,
- rejestr wydanych zwrotów kosztów podróży dla osób niebędących:
- pracownikami Urzędu Gminy,
- kierownikami jednostek organizacyjnych,
- radnymi Gminy Trzcinica,
- rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw,
- rejestr jednostek pomocniczych Gminy Trzcinica,
- rejestr jednostek organizacyjnych Gminy Trzcinica,

 

- stanowisko ds. funduszy pomocowych, kultury, sportu – Dawid Gościniak prowadzi następujące rejestry:

- rejestr instytucji kultury.

 

stanowisko ds. wojskowych, obronnych, obrony cywilnej oraz obsługi informatycznej – Roman Jokiel prowadzi następujące rejestry:

- ewidencja osób objętych rejestracją do kwalifikacji wojskowej,
- lista osób do kwalifikacji wojskowej,
- ewidencja osób dopuszczonych do informacji niejawnych,
- dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "ZASTRZEŻONE',
- dziennik ewidencji wykonanych dokumentów oznaczonych klauzulą 'ZASTRZEŻONE',
- rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej.