OGŁOSZENIE


Urząd Gminy Trzcinica informuje, że istnieje możliwość bezpłatnej zbiórki zużytej folii po kiszonkach, sianokiszonkach, uprawowej, opakowaniowej oraz nawozach sztucznych.
Folia odbierana będzie bezpośrednio i bezpłatnie od osób zainteresowanych.
O terminie zbiórki zainteresowane osoby będą informowane telefonicznie bezpośrednio przez firmę odbierającą w/w odpady.
Zainteresowanych rolników prosimy o wpisanie się na listę, znajdującą się u sołtysów, bądź kontakt z Urzędem Gminy w Trzcinicy tel. 62 78 15 011.