W sprawie:
powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy

Data uchwały:
2018-11-20

Numer uchwały:
I/8/2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Trzcinica

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.