Prosimy o składanie kompletnych dokumentów na obowiązujących wzorach w Urzędzie Gminy Trzcinica, pokój nr 1, w godzinach urzędowania. Istnieje możliwość pobrania wydrukowanych do wypełnienia wzorów dokumentów do rekrutacji w urzędzie, pokój nr 1.