Gminny Żłobek w Trzcinicy
ul. Szkolna 2
63-620 Trzcinica
NIP: 6191992345
REGON: 250854926
Nr tel. 573998251

Dyrektor: p. o. Ewa Hetmańczyk