obrazek

Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach informuje o planowanych zabiegach ratowniczych na obszarze lasów w zarządzie LZD w związku z masowym występowaniem chrabąszcza majowego (Melolontha melolontha). Do tego celu używane będą profesjonalne środki ochrony roślin –MOSPILAN 20 SP (metoda agrolotnicza). Wymieniony preparat będzie zastosowany zgodnie z przepisami wynikającymi z obowiązującym w tym zakresie prawem.
W ostatnich latach Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach odnotowuje wzrost liczebności populacji chrabąszcza majowego, a co za tym idzie nasilenie szkód wyrządzanych przez larwy tego gatunku tzw. „pędraki”. Do największych zniszczeń dochodzi w obrębie leśnym Laski tj. Leśnictwa Laski, i Marianka. Zabiegi te wykonane zostaną z zastosowaniem środka ochrony roślin MOSPILAN 20 SP (substancja czynna acetamipryd – 20 %), w dawce 0,4 kg/ha, z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących przepisów szczegółowych dotyczących jego stosowania. Środek ten działa na roślinie powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie, ale szkodliwie wpływa tylko na owady ssące i gryzące w sposób kontaktowy i żołądkowy. Zabiegi agrolotnicze zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującym  rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin.
W czasie zabiegów ratowniczych obowiązuje całkowity zakaz wstępu do objętych opryskami drzewostanów, natomiast po zabiegach nie przewiduje się tzw. okresu prewencji (można wejść do lasu). Producenci środków ochrony zastrzegają jedynie 21 dniowy okres karencji przy zbiorze runa leśnego po zabiegu. O zakazie wstępu do lasu sygnalizować będą tablice ostrzegawcze umieszczone przy drogach dojazdowych.