W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2021-2033

Data uchwały:
2021-07-21

Numer uchwały:
XXXI/242/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Trzcinica

Uchwała wchodzi w życie:
dniem podjęcia.