Symbol:


Wydział:
Ref. Gosp. Przestrz. i Komun., Rolnictwa i BHP

Podstawa prawna:


Opłaty:


Termin odpowiedzi:


Jednostka odpowiadająca:
Osoba prowadząca w/w sprawy: Kierownik Referatu - Andrzej Stryjakiewicz, budynek agronomówki Urzędu Gminy, parter, pokój nr 3. Tel (62) 78 15 012

Tryb odwoławczy:


Uwagi:


Dokumenty