Symbol:


Wydział:
stanowisko d/s ogólnych

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.
Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 680 z późniejszymi zmianami.


Opłaty:
Nie pobiera się.


Termin odpowiedzi:
Zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.


Jednostka odpowiadająca:
Kierownik USC - Joanna Gatner

Tryb odwoławczy:
Możliwość odwołania się do Rady Gminy Trzcinica z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku.

Uwagi:
Osoba prowadząca w/w sprawy: Kierownik USC Joanna Gatner, budynek Urzędu Gminy, parter, pokój nr 3. Tel (062) 78 15 009


Dokumenty
  • Wniosek do Wójta Gminy Trzcinica