Symbol:


Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
Art. 53-54-55 ustawy z dnia 29 września 1986 roku prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. Nr 36, poz. 180 z późniejszymi zmianami), art. 1-10 kriop. (Dz. U. Nr 9, poz. 59).


Opłaty:
Opłata skarbowa:

· sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł,Termin odpowiedzi:
W dniu dokonania zgłoszenia, ślub cywilny po upływie 1 miesiąca od złożenia zapewnienia


Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego - Joanna Gatner

Tryb odwoławczy:
Brak


Uwagi:
Osoba prowadząca w/w sprawy: Kierownik USC Joanna Gatner, budynek Urzędu Gminy, parter, pokój nr 3. Tel (062) 78 15 009

Dokumenty
  • Dwa dowody osobiste

  • Odpisy aktów urodzeń

  • Odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (jeżeli rozwiedziony).

  • Odpis aktu zgonu (jeżeli wdowa lub wdowiec).