Symbol:


Wydział:
Ref. Gosp. Przestrz. i Komun., Rolnictwa i BHP

Podstawa prawna:
Art. 144, ust. 1, art. 145, 146 i 148 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741 z 1997 r.).
Uchwała w sprawie zasad ustalania wysokości udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej.


Opłaty:
Nie pobiera się.


Termin odpowiedzi:
Zależy od stanowiska Rady Gminy.


Jednostka odpowiadająca:
inspektor d/s inwestycji i gospodarki gruntami - Bronisław Zataj

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Trzcinica w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Uwagi:
Osoba prowadząca w/w sprawy: inspektor Bronisław Zataj, budynek Urzędu Gminy, I piętro, pokój nr 6. Tel (062) 78 15 007


Dokumenty
  • Wycena rzeczoznawcy majątkowego