Symbol:


Wydział:
Ref. Gosp. Przestrz. i Komun., Rolnictwa i BHP

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości.
Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 roku.


Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni od dnia złożenia dokumentacji przez geodetę; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

Jednostka odpowiadająca:
inspektor d/s inwestycji i gospodarki gruntami - Bronisław Zataj

Tryb odwoławczy:
Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości.
Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 roku.


Uwagi:
Osoba prowadząca w/w sprawy: inspektor Bronisław Zataj, budynek Urzędu Gminy, I piętro, pokój nr 6 Tel (062) 78 15 007
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


Dokumenty
  • Wniosek o wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego

  • Wniosek o wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości

  • Protokół graniczny lub akt ugody

  • Dokumenty, na podstawie których stwierdzono przebieg granic

  • Kserokopia szkicu polowego wezwań granicznych