Symbol:


Wydział:
Ref. Gosp. Przestrz. i Komun., Rolnictwa i BHP

Podstawa prawna:
Art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 1998 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej rasy (Dz. U. Nr 159, poz. 1051).


Opłaty:
· za wniosek - 5,00 zł,
· za wydanie decyzji zezwalającej - 76,00 zł


Termin odpowiedzi:
Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy


Jednostka odpowiadająca:
inspektor ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i rolnictwa - Józef Żłobiński

Tryb odwoławczy:
Brak


Uwagi:
Osoba prowadząca w/w sprawy: inspektor Józef Żłobiński, budynek agronomówki Urzędu Gminy, parter, pokój nr 3. Tel (062) 78 15 011
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia


Dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,