Symbol:


Wydział:
Sekretarz Gminy

Podstawa prawna:
Art. 36-38 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 221-260 Dział VII Skargi i wnioski (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami). Art. 29, ust. 1, 2, 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z 1997 r. z późniejszymi zmianami).


Opłaty:
Nie pobiera się

Termin odpowiedzi:
30 dni; do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych


Jednostka odpowiadająca:
Sekretarz Gminy - Renata Ciemny

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.


Uwagi:
Osoba prowadząca w/w sprawy: Sekretarz Gminy Renata Ciemny, budynek Urzędu Gminy, parter, pokój nr 5. Tel (062) 78 15 003

Dokumenty
  • Wniosek, skarga, względnie protokół sporządzony na miejscu

  • Dowód osobisty lub inny dowód tożsamości

  • Dokumenty w sprawie