Symbol:


Wydział:
Ewidencja Ludności

Podstawa prawna:
Art. 15, ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499).


Opłaty:
Opłata skarbowa:

· za wniosek - 5,00 zł


Termin odpowiedzi:
3 dni.

Jednostka odpowiadająca:
Ewidencjia Ludności - Joanna Gatner

Tryb odwoławczy:
Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Kępnie (skargę składa się w Ewidencji Ludności).


Uwagi:
Osoba prowadząca w/w sprawy: Kierownik USC Joanna Gatner, budynek Urzędu Gminy, parter, pokój nr 3. Tel (062) 78 15 009

Dokumenty
  • Pismo dotyczące zgłoszenia reklamacji