Symbol:


Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
Art. 64-67 ustawy z dnia 29 września 1986 roku prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. Nr 36, poz. 180 z późniejszymi zmianami).


Opłaty:
Opłata skarbowa:

· trzy odpisy są bezpłatne, za każdy następny - 22,00 zł,


Termin odpowiedzi:
W dniu dokonania zgłoszenia.


Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego - Joanna Gatner

Tryb odwoławczy:
Brak


Uwagi:
Osoba prowadząca w/w sprawy: Joanna Gatner, budynek Urzędu Gminy, parter, pokój nr 3. Tel (062) 78 15 009

Dokumenty
  • Karta zgonu

  • Dowód osobisty osoby zmarłej

  • Paszport (jeżeli jest ważny)

  • Książeczka wojskowa (mężczyźni do 50 roku życia)