Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych dostępne są na Platformie Zamówień Publicznych: https://pzp.trzcinica.com.pl/