UWAGA przedsiębiorcy!

 

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczeli prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 stycznia 2008 roku i nie dokonali do tej pory zmian wpisu do ewidencji działalności gospodarczej winni do 31 grudnia 2009 roku dokonać zmiany PKD na PKD 2007 roku.

 

  Wójt Gminy Trzcinica

(-) mgr Grzegorz Hadzik