GMINNE   PUNKTY   ZBIÓRKI 

LEKÓW   PRZETERMINOWANYCH

 

 

Wójt Gminy Trzcinica informuje, że w celu wyeliminowania odpadów niebezpiecznych – przeterminowanych leków, ze strumienia odpadów z gospodarstw domowych, stworzył bezpieczne dla środowiska, bezpłatne punkty zbiórki przeterminowanych leków.

 

Mieszkańcy, którzy posiadają przeterminowane lub nieprzydatne leki mogą nieodpłatnie dostarczyć je do każdej apteki na terenie gminy Trzcinica, gdzie rozmieszczone są pojemniki do zbiórki przeterminowanych leków, tj.

 

    APTEKA REMEDIUM   Anna Wolna, Trzcinica, ul. Szkolna 4

    PUNKT APTECZNY  Joanna Marciniak, Laski, ul. Kępińska 16a

 

Przeterminowane leki są uznane za odpady niebezpieczne. Nie wolno ich wyrzucać do śmieci, ani wylewać do kanalizacji. Zbudowane są z szeregu związków chemicznych, które po terminie ich przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi, szczególnie dzieci.

 

W związku z powyższym prosi się mieszkańców, aby odpowiedzialnie gospodarowali odpadami niebezpiecznymi – wrzucając przeterminowane  i nieprzydatne leki, po uprzednim skonsultowaniu z farmaceutą, do pojemnika znajdującego się w najbliższej aptece.

 

 

                                                                     WÓJT GMINY TRZCINICA

                                                                     (-) mgr Grzegorz Hadzik